, ">

(   0770 727 088 , 031 333 4578
HOME | LEGISLATIE | CONTACT

SECURITATEA FIZICA - EVALUARE RISCURI

SECURITATEA FIZICA promoveaza munca in echipa, devotamentul si asumarea responsabilitatii indeplinirii cerintelor clientilor nostri cu cea mai mare seriozitate, astfel incat necesitatile dumneavoastra sa fie corect determinate, indeplinite corespunzator si livrate la timp.

Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

Prin aceasta analiza de risc Delta Consultants analizeaza si stabileste de ce anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv sa acopere toate vulnerabilitatile acestuia in fata hotilor. Este vorba despre un standard impus de Uniunea Europeana prin care fiecare societate comerciala are obligatia sa-si indentifice amenintarile care pot pune in pericol viata sau integritatea persoanelor sau a valorilor detinutesi a stabili masurile necesare.

Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Astfel, au această obligație următoarele unități: societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată); ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale; regiile autonome; companiile şi societăţile naţionale; institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).

Paza și protecția sunt definite de Legea nr. 333/2003 ca fiind activităţile desfăşurate în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care pot leza dreptul de proprietate și existenţa materială a acestora, precum şi în scopul protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile

Documentatia pentru servicul „Evaluare risc securitate fizica”cuprinde:

- raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

- grila de evaluare, specifica obiectului de activitate.

- documentele suport.

 

LEGISLATIE

LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
HG. nr. 301 / 2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Instructiuni nr.9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

   
   

 

HOME | LEGISLATIE | CONTACT