, ">

contacteaza-ne acum la 0770 500 929
HOME | PROTECTIA MUNCII | RESURSE UMANE | SITUATII DE URGENTA-PSI | MEDICINA MUNCII | LEGISLATIE | CONTACT

PROTECTIA AFACERII DVS, SIGURANTA PERSONALULUI, EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI

Experienta in consultanta   23 ani

Spirit novator - angajati in varsta de 23 ani

Competenta  demonstrata in timp
-sute de clienti
-personal licentiat  cu studii post universitare,universitare
-atestate
-abilitari
cursuri, conferinte
-articole si contributii online

Competente multidisciplinare
 tehnice, juridice, economice, sociale

 Delta Consultants ofera servicii in domeniul sanatatii si securitatii în munca si situatiilor de urgenta, si anume:

DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII ÎN MUNCA

a) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice de lucru, precum si a instructiunilor proprii de securitatea muncii, în functie de particularitatile procesului de munca;
b) evaluarea riscurilor de accidentare si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si igenico-sanitare specifice;
c) efectuarea instructajelor de securitatea muncii, precum si testarea cunostintelor în domeniu pe categorii de personal, stabilite de conducerea societatii;
d) cercetarea accidentelor de munca ca au produs incapacitate temporara de munca;
e) auditarea interna si informarea conducerii societatii despre neregulile constatate cu privire la respectarea si aplicarea normelor de securitatea muncii;f) completarea fiselor individuale de securitate si sanatate in munca;
g) intermedierea pentru obtinerea avizelor de medicina muncii;
h) orice alte servicii care vizeaza îmbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale;
i)intocmirea documentatiei pentru autorizarea firmei dumneavoastra din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca de catre Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia va desfasurati activitatea;

DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

a) instruirea si verificarea personalului din punct de vedere SU;
b)instructajele periodice pentru personalul societatii in conformitate cu graficul de instruiri;
c) intocmire planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
d) intocmirea planului de evacuare in caz de urgenta;
e)evidenta zonelor cu risc de incendiu ridicat;
f)intocmirea tematicii pentru toate fazele de instruire;
g)instructiuni generale si specifice pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
h)emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele PSI;
i)consultanta pentru realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de PSI cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

DOMENIUL RESURSE UMANE

a) intocmirea Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii;
b) intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara al societatii;
c) intocmirea Fiselor posturilor pentru personalul de executie din cadrul societatii
d) gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor dumneavoastră;
e )întocmirea contractelor individuale de muncă;
f) înregistrarea on-line a contractelor individuale de muncă;
g) întocmirea actelor adiţionale şi deciziilor;
h) întocmirea şi transmiterea în termenele legale a Registrului general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) în format electronic către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
i) efectuarea modificărilor în Registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) în format electronic, respectiv:
j) modificări intervenite prin actele adiţionale de modificare a clauzelor prevăzute în contractele individuale de muncă;
k) decizii, acte de suspendare şi acte de încetare a contractelor individuale de muncă;
l) schimbări intervenite în starea civilă sau pregătirea profesională a salariaţilor
m) întocmirea actelor adiţionale cuprinzând clauzele specifice contractelor de muncă:
n) întocmirea contractului de garanţie pentru gestionări;
o) întocmirea adeverinţelor pentru angajaţi;
p) generarea şi transmiterea de rapoarte specifice;
q) gestionarea relaţiei cu Inspectoratul Teritorial de Muncă;
r)gestionarea relaţiei cu Casa de Asigurări de Sănătate;
s) gestionarea relaţiei cu Agenţia Naţională a Ocupării Forţei de Muncă;
t) gestionarea relaţiei cu Casa de Pensii;
u) prezenţa unui reprezentant la controalele Beneficiarului.

DIVERSE

a)intocmirea evaluarii echipamentului individual de protectie;
b)intocmirea declaratiilor de traseu;
c)intocmirea registrelor pentru evidenta incidentelor periculoase,evidenta accidentelor usoare si accidentelor in munca;
d)intocmirea fiselor de magazie pentru evidenta echipamentului  individual de protectie folosit;

   
   

 

HOME | PROTECTIA MUNCII | RESURSE UMANE | SITUATII DE URGENTA-PSI | MEDICINA MUNCII | LEGISLATIE | CONTACT